Menu Content/Inhalt
Rozbudowa ul. Domaniówka w Kielcach Drukuj Wyślij znajomemu
12.06.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Rozbudowa ul. Domaniówka w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

TRANSBUD BUDOWNICTWO
T. Michalski, R. Majchrzyk Sp.J.
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn

za cenę brutto: 220 293, 25 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 25/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com