Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Słowackiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieru
Słowackiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieru Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
02.06.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Seminaryjską do ulicy Prostej w Kielcach, stanowiących obecnie działkę ewidencyjną nr 1259/2 o pow. 0,3782 ha (obręb 0017)"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przemysław Osika
INVEST - GEO
 ul. Barwinek 5 lok.31,
25-150 Kielce

za cenę brutto: 7 257, 00 zł. (słownie: siedem tysięcy dwieście piećdziesiąt siedem złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com