Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Wojska Polskiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych
Wojska Polskiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych Drukuj Wyślij znajomemu
25.05.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycję drogową pod nazwą: „Budowa pętli autobusowej przy ulicy Wojska Polskiego na Bukówce w Kielcach”, stanowiących obecnie działkę ewidencyjną nr 1031/3 o pow. 0,4335 ha (obręb 0032)"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Karol Dąbrowski
GRAWITACJA Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
25-150 ul. Barwinek 5 lok. 44

za cenę brutto: 3936, 00 zł. (słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com