Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Prosta - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanow prawnych nieruchomo
Prosta - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanow prawnych nieruchomo Drukuj Wyślij znajomemu
22.05.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Prostej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zagórską do ulicy Wikaryjskiej w Kielcach, stanowiących obecnie działki ewidencyjne nr 181/8 o pow. 0,920 ha (obręb 0025) i 322 o pow. 0,3981 ha (obręb 0026)"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przemysław Osika
INVEST - GEO
 ul. Barwinek 5 lok.31,
25-150 Kielce

za cenę brutto: 6 519, 00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com