Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Żółkiewskiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nie
Żółkiewskiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nie Drukuj Wyślij znajomemu
20.05.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym zrealizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Żołkiewskiego w Kielcach”
- oznaczonych numerami działek: 501/1 o pow. 0,0117 ha, 519/7 o pow. 0,0390 ha, 698/4
o pow. 0,2024 ha, 763/1 o pow. 0,0013 ha, 771/1 o pow. 0,0679 ha,
772/1 o pow. 0,0013 ha, 937 o pow. 0,2603 ha i 940/4 o pow. 0,0346 ha (obr.0023)

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Karol Dąbrowski
GRAWITACJA Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Karol Dąbrowski
25-150 ul. Barwinek 5 lok. 44

za cenę brutto: 22 140, 00 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com