Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, iluminacji oraz punktów poboru energii do celów ok
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, iluminacji oraz punktów poboru energii do celów ok Drukuj Wyślij znajomemu
12.05.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

" Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, iluminacji oraz punktów poboru energii do celów okazjonalnych na terenie miasta Kielce w latach 2015 - 2018"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp.z.o.o.
ul. Mineralna 46B
02-274 Warszawa

za cenę brutto: 2 799 241, 38 zł. (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 38/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com