Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa ulicy Świętojańskiej wraz ze skrzyżowaniami
Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa ulicy Świętojańskiej wraz ze skrzyżowaniami Drukuj Wyślij znajomemu
20.03.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa ulicy Świętojańskiej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Tujową i Cedrową"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" Artur Piwowar
Wola Murowana, ul. Zakładowa 17
26-052 Nowiny

za cenę brutto: 877 420, 93 zł. (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 93/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com