Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Zadanie 6 - Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza - Iwanowa Drukuj Wyślij znajomemu
16.01.2015.


Zadanie 6: Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza – Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami.
W ramach przedmiotowej inwestycji rozbudowano  ciąg komunikacyjny ulic Grunwaldzkiej oraz Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami w celu dobudowania do istniejących ulic dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej, tzw. bus-pasów. W tym celu poszerzono istniejące jezdnie do trzech pasów ruchu w tym jeden wyznaczony jako bus-pas oraz dobudowano drugą jezdnię z trzema pasami ruchu w tym bus-pas.

Całość zadania podzielono na 2 etapy:
Etap I – Odcinek od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego
Etap II – Skrzyżowanie al. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Massalskiego

Etap I – Odcinek od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego
 Etap I inwestycji obejmował w szczególności:

 • Rozbudowę ul. Grunwaldzkiej na odcinku o długości ok. 975 m wraz ze skrzyżowaniami z ul. Podklasztorną, ul. Piekoszowską, al. Szajnowicza-Iwanowa.
 • Przebudowę al. J. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku o długości ok. 420 m wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kazimierza Wielkiego.
 • Budowa estakady dla pojazdów komunikacji zbiorowej na trasie ul. Grunwaldzka - ul. Piekoszowska jadących w kierunku Centrum (strona wschodnia) – estakadą będzie poprowadzona również ścieżka rowerowa.
 • Rozbudowę ul. Podklasztornej na długość ok. 150 m.
 • Przebudowę ul. Piekoszowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Podklasztorną na odcinku o długości ok. 120 m.
 • Rozbudowę ul. Piekoszowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (strona wschodnia) na odcinku o długości ok. 70 m.
 • Rozbudowę ul. Piekoszowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (strona zachodnia) na odcinku o długości ok. 150 m.
 • Budowę nowego odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ul. Starowiejskiej do ul. Podklasztornej o długości ok. 330 m wraz ze skrzyżowaniami z drogą zbiorczo-rozprowadzającą, z ul. Gwarków i ul. Podklasztorną.
 • Budowę drogi zbiorczo-rozprowadzającej wzdłuż południowej jezdni ul. Grunwaldzkiej łączącej ul. Piekoszowską z przedłużeniem ul. Starowiejskiej o długości ok. 306m,
 • Budowę drogi zbiorczo-rozprowadzającej w obrębie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Piekoszowską (strona wschodnia) zapewniającej dojazd do wewnętrznej drogi osiedlowej – ul. Meissnera.
 • Przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych w obrębie inwestycji.
 • Budowę miejsc postojowych i przebudowę parkingu osiedlowego w obrębie ul. Meissnera z uwagi na kolizję z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi.
 • Budowę/przebudowę ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych.
 • Budowę murów oporowych.
 • Montaż ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż południowej jezdni ul. Grunwaldzkiej na odcinku od projektowanej estakady do ul. Gwarków o długości ok. 140 mb.
 • Budowę/przebudowę systemu odwodnienia,
 • Budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego.
 • Budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Grunwaldzką na wysokości ul. Piekoszowskiej.
 • Przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia i innych urządzeń kolidujących z projektowaną przebudową/rozbudową ulic (wodociągi, kanalizacje sanitarne oraz deszczowe, linie teletechniczne i elektryczne, sieci gazowe, oświetlenie uliczne, ciągi ciepłownicze, itp.).
 • Wyburzenie budynków zlokalizowanych w obrębie 3 posesji, w tym łącznie 9 obiektów budowlanych (3 mieszkalne, 1 usługowy, 5 inwentarskich).
 • Wycinkę drzew i nasadzenia zieleni.

Długość pasa drogowego głównego ciągu komunikacyjnego (ul. Grunwaldzka i al. Szajnowicza-Iwanowa) wyniosła ok. 1,4 km.
W wybranym do realizacji wariancie wybudowano estakady siedmioprzęsłową o konstrukcji betonowej ciągłej długości całkowitej 162,5 m. W przekroju poprzecznym konstrukcja płytowa z obustronnymi wspornikami i szerokością całkowitą ok. 11.5 m. Estakada oparta jest na betonowych podporach słupowych lub ścianowych oraz masywnych przyczółkach. Na dojazdach do obiektu wykonano mury oporowe ograniczające nasyp drogowy o długości ok. 25 i 30 m. Podstawowe wyposażenie: krawężniki kamienne, na krawędziach bariero-poręcze, system odwodnienia z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
Etap II – Skrzyżowanie al. Szajnowicza-Iwanowa z ulicą Massalskiego
Przedmiotem II etapu inwestycji była przebudowa skrzyżowania alei Szajnowicza-Iwanowa i ulicy Edmunda Massalskiego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej, infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, oraz budową ekranu akustycznego.
W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji wybudowano drugą jezdnię alei Szajnowicza o trzech pasach ruchu o szerokości 3,5 m każdy oraz dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo w ul. Massalskiego. Północna jezdnia alei Szajnowicza składa się z 4 pasów ruchu, w tym 1 pas dla pojazdów skręcających w lewo (w nowe osiedle) oraz za skrzyżowaniem dla samochodów włączających się do ruchu po skręcie w lewo z „nowego osiedla”. Pas dzielący jezdnie posiada szerokość ok. 13,0 m.
W ramach przedsięwzięcia przebudowano oświetlenie ulicy alei Szajnowicza-Iwanowa a także istniejącą sygnalizację świetlną na sygnalizację acykliczną zmiennoczasową – dostosowaną do odbywającego się na tych drogach ruchu.
Nowe rozwiązania wpłynęły na poprawę stanu bezpieczeństwa poruszających się pojazdów oraz pieszych. Ruch na skrzyżowaniu został upłynniony co spowodowało mniejszą emisję spalin, a co za tym idzie zmniejszyło się zanieczyszczenia powietrza i hałasu.

Wykonawcą inwestycji było PRI Fart z Kielc  

 


Realizacja

Przed


Po

 


Zmieniony ( 25.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com