Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Zadanie 1 - "Węzeł Żelazna" Drukuj Wyślij znajomemu
16.01.2015.


Zadanie 1. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1-go Maja, Zagnańską wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Głównym celem realizacji niniejszego przedsięwzięcia było odciążenie z ruchu przelotowego ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ul. Czarnowskiej i Al. IX Wieków Kielc, a także budowa dwupoziomowego skrzyżowania ulic: Żelaznej i Zagnańskiej z ul. 1 Maja. Na przecięciu tych ciągów komunikacyjnych powstał węzeł typu „karo” z łącznicami równoległymi do ul. Zagnańskiej. Górą przeprowadzona została ul. 1 Maja, do poziomu której wprowadzono łącznice oraz skrzyżowanie z wyspą na wiadukcie węzła.
Istniejące skrzyżowanie na przecięciu ulic: 1 Maja, Okrzei, IX Wieków Kielc, Czarnowskiej i Paderewskiego zostało zlikwidowane, a w jego miejscu wybudowano rondo „turbinowe”.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w dwóch etapach:
  • Etap I. obejmujący: ul. Żelazną od skrzyżowania z ul. Czarnowską do skrzyżowania z ul. 1 Maja oraz ul. Zagnańską od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Jesionową wraz z węzłem, łącznicami i drogami rozprowadzającymi oraz ulice obsługujące tereny przyległe;
  • Etap II. obejmujący ul. 1 Maja od granic etapu I. w kierunku południowo-wschodnim wraz ze skrzyżowaniem z ul. Czarnowską, Paderewskiego, Okrzei i Al. IX Wieków Kielc oraz ulice obsługujące tereny przyległe.
Ulice Żelazna i Zagnańska
W wyniku realizacji niniejszego zadania, ulice: Żelazna i Zagnańska stanowią obecnie miejski odcinek drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz. Włączenie ul. Zagnańskiej znajduje się na istniejącym skrzyżowaniu z ul. Jesionową i Łódzką na tzw. węźle „Skrzetle”. Po przejściu pod wiaduktami ul. 1 Maja, kontynuację drogi wojewódzkiej stanowi ul. Zagnańska.
W przypadku ul. Zagnańskiej – poza przebudową istniejącej nitki zachodniej – założono również budowę wschodniej nowej arterii komunikacyjnej. W rejonie ul. Stolarskiej powstał tunel dla pieszych umożliwiający bezpieczny dostęp do Zakładów Metalowych od strony centrum miasta. Między skrzyżowaniem z ul. Okrzei a ul. Jesionową powstały drogi zbiorcze (zarówno po zachodniej, jak i po wschodniej stronie ul. Zagnańskiej). Przy drodze zbiorczej, w ciągu przełożonej ul. Okrzei, w rejonie dawnej bazy PKS Kielce wybudowano parking na 36 miejsc postojowych, natomiast w pobliżu budynku KWM w miejscu istniejącego parkingu powstał nowy – o zwiększonej liczbie miejsc postojowych do 90. Ponadto wybudowano 3 zatoki autobusowe – 1 na ul. Żelaznej oraz 2 na ul. Zagnańskiej.
Ulica 1 Maja
Przebudowa ul. 1 Maja polegała na zmianie jej przekroju (z jezdni jednoprzestrzennej do przekroju dwujezdniowego) na odcinku od wiaduktów nad torami kolejowymi do skrzyżowania z ulicami: Okrzei, Paderewskiego i IX Wieków Kielc. Ponadto, po obu stronach jezdni  wybudowano chodniki. Projekt przewidywał również – w celu zapewnienia bezkolizyjnego dostępu do istniejących w pobliżu posesji – wykonanie zjazdów indywidualnych. Z kolei zjazd na teren istniejącego parkingu przy kościele św. Krzyża został przekształcony do parametrów zjazdu publicznego.
Ulica Czarnowska
Przebudowa ul. Czarnowskiej miała na celu umożliwienie wjazdu na rondo turbinowe tylko pojazdom komunikacji miejskiej (pasażerskiej) oraz na odcinku od wjazdu na dworzec PKS do ul. Składowej – zmianę istniejącego przekroju dwujezdniowego na jednojezdniowy. Na dalszym odcinku zlikwidowano istniejący pas rozdziału i wybudowano na jego miejscu obustronne parkingi na 86 miejsc postojowych (w tym 6 dla osób niepełnosprawnych).
Al. IX Wieków Kielc, ul. Okrzei, ul. Paderewskiego
Przebudowa w/w ulic objęła swym zasięgiem tylko i wyłącznie rejon skrzyżowania, gdzie powstało rondo turbinowe. Istniejące dotychczas przejścia dla pieszych w obrębie ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przez ul. 1-go Maja oraz Al. IX Wieków Kielc zastąpiono tunelami podziemnymi.
Realizacja inwestycji zakończyła się w listopadzie 2013 roku. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Mota – Engil Central Europe (lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych (partner).
Zdjęcia z realizacji
 

Gotowa inwestycja
 

Zmieniony ( 25.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com