Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Wykonanie oznakowania drogowego: poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
Wykonanie oznakowania drogowego: poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
17.12.2014.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie oznakowania drogowego: poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na ulicach miasta Kielce w latach 2015, 2016 i 2017"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum Firm:
Lider: Przedsiębiorstwo "DUBR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łódzka 247 D, 25-655 Kielce
Partner: Waldemar Boleń
Zakład Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Waldemar Boleń
ul. Zagórska 95, 25-346 Kielce
Partner: "Planeta" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa

za cenę brutto: 6 337 410, 43 zł. (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych 43/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com