Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Rewitalizacja miasta Kielce – Etap III Drukuj Wyślij znajomemu
03.12.2014.
Regionalny program    Operacyjny
„Rewitalizacja miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
            
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja łącznie 3,66 ha obszarów miejskich zidentyfikowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce jako Obszar A: Strefa rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych i mieszkaniowych – Śródmieście oraz Strefa rewitalizacji miejskich obszarów sportowo-rekreacyjnych: podstrefa Stadion-Ogród. W ramach rewitalizacji tych obszarów zakładane jest przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród.


Projekt ten zostanie zrealizowany poprzez następujące zadania:
1. Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

     Przebudowa terenu przed głównym wejściem Wojewódzkiego Domu Kultury (tzw. dziedziniec zewnętrzny).
     Otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego.

2. Otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego .

    Połączenie ulic Krakowskiej oraz Wojska Polskiego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
    Zmiana układu funkcjonalno – przestrzennego Placu im. Marszałka J. Piłsudskiego.

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowanych 0,222 km dróg oraz przebudowanych 0,725km. Zakres inwestycji będzie obejmować przebudowę 2 placów o łącznej powierzchni 6900m2 i budowę 1 ścieżki rowerowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 18.86 mln. zł z czego 9,96 mln. zł to środki z z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013


Realizacja
  
designed by made your web.com