Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Wykonanie analiz porealizacyjnych inwestycji realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Wykonanie analiz porealizacyjnych inwestycji realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
03.11.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie analiz porealizacyjnych inwestycji realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Hydrogeotechnika Sp.z.o.o.
ul. Ściegiennego 262 A, 25 - 116 Kielce

 

za cenę brutto: 208 485,00 zł. (słownie: dwieście osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com