Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego w ulicy: Paderewskiego, Barwinek, al. Szajnowicza Iwanowa,
Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego w ulicy: Paderewskiego, Barwinek, al. Szajnowicza Iwanowa, Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
31.10.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego w ulicy: Paderewskiego, Barwinek, al. Szajnowicza Iwanowa,Turystyczna w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

PER AARSLEFF POLSKA Sp.z.o.o.
ul. Wiertnicza 131
02-952 Warszawa

za cenę brutto: 717 256,05 zł. (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 05/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com