Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Wykonanie oświetlenia ul. Piotrkowskiej od Rynku do ul. Planty w Kielcach
Wykonanie oświetlenia ul. Piotrkowskiej od Rynku do ul. Planty w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
10.10.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie oświetlenia ul. Piotrkowskiej od Rynku do ul. Planty w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

ZESTI FOZ Sp.z.o.o., 05-140 Serock, Dębe 5G

za cenę brutto: 153 891,45 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 45/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com