Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Zadanie 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:„Alternatywny tra
Zadanie 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:„Alternatywny tra Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
02.10.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Alternatywny transport miejski – budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka – Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc”.
Zadanie 4. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 73,  pas drogowy  al. Solidarności (strona zachodnia), na odcinku od al. IX Wieków Kielc do Al. 1000 lecia Państwa Polskiego w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

PROFOX Projektowanie Dróg i Ulic
Emilia Foks
ul. Bogusławskiego 22
 25-432 Kielce

za cenę brutto: 27 244,50 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 50/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com