Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ulicy Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Staros
Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ulicy Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Staros Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
29.09.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ulicy Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach".

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Lider - MURKRAK Sp.z.o.o. spółka komandytowa
ul. B2 nr 9, 32-086 Węgrzyce
Partner - Zygmunt Murdza
Zakład Remontowo - Budowalny MURDZA
ul. Racławicka 27/19, 32-200 Miechów

za cenę brutto: 587 562,37 zł. (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 37/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com