Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kielc
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kielc Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
29.09.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kielcach".

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

"PROFOX" Projektowanie Dróg i Ulic
Emilia Foks
ul. Bogusławskiego 22
25-432 Kielce

za cenę brutto: 82 348,50 zł. (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych 50/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com