Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajd
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajd Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
04.09.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza -Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Piekoszowskiej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami".

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Łukasz Brzozowski
BRZOZOWSKI GEODEZJA - INŻYNIERIA
- NIERUCHOMOŚCI Łukasz Brzozowski.
ul. Ignacego Paderewskiego 11 lok. 25
25-017 Kielce

za cenę brutto: 44 157, 00 zł. (słownie: czterdzieści cztery tysięce sto pięćdziesiąt siedem złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com