Menu Content/Inhalt
Przebudowa ul. Cisowej w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
13.08.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa ul. Cisowej w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp.z o.o.
25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249

za cenę brutto: 208 082, 24 zł. (słownie: dwieście osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote, 24/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com