Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Oświetlenie ulicy Orląt Lwowskich na odcinku od stacji trafo dz.nr 906 do drogi wewnętrznej ...
Oświetlenie ulicy Orląt Lwowskich na odcinku od stacji trafo dz.nr 906 do drogi wewnętrznej ... Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
28.07.2014.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Oświetlenie ulicy Orląt Lwowskich na odcinku od stacji trafo dz.nr 906 do drogi wewnętrznejdz. 844/233

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

PKP Energetyka S.A. o/Warszawa - Usługi
ul. Hoża 63/67
00-681Warszawa

za cenę brutto: 164 470,26 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 26/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com