Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Oświetlenie ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Seminaryjskiej do ul. Krakowskiej wraz z wymianą o
Oświetlenie ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Seminaryjskiej do ul. Krakowskiej wraz z wymianą o Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
23.07.2014.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Oświetlenie ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Seminaryjskiej do ul. Krakowskiej wraz z wymianą oświetlenia od ul. Seminaryjskiej do Placu NMP w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

EMPOR Sp.z o.o
ul. Gen. Józefa Hauke Bosaka 1
25-950 Kielce

za cenę brutto: 113 155, 08 zł. (słownie: sto trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych, 08/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com