Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiel
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiel Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
10.06.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn:
Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Monika Burczyn Koncept plus
Pl. Moniuszki 5B
25-334 Kielce

 

za cenę brutto: 156 210, 00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych, 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com