Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Budowa kanału deszczowego w ul. Kowalczewskiego i ul. Puscha w Kielcach
Budowa kanału deszczowego w ul. Kowalczewskiego i ul. Puscha w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
27.05.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Budowę kanału deszczowego w ul. Kowalczewskiego i ul. Puscha w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Usługi Hydrauliczne S.C.
Surgiel - Klimkowski
ul. Wielkopolska 8/72
25-327 Kielce

 

za cenę brutto: 232 470, 00 zł. (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych, 58/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com