Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Roboty budowlano - montażowe dla inwestycji pod nazwą: Zadanie 1 - „Budowa Bus – pasa w ciągu ulic T
Roboty budowlano - montażowe dla inwestycji pod nazwą: Zadanie 1 - „Budowa Bus – pasa w ciągu ulic T Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
20.05.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Roboty budowlano - montażowe dla inwestycji pod nazwą:
Zadanie 1 - „Budowa Bus – pasa w ciągu ulic Tarnowska – Źródłowa – Al. Solidarności (na odcinku od ul.  Bohaterów Warszawy do  Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego) w Kielcach”.  Zadanie 2 -„Wzmocnienie konstrukcji jezdni wschodniej ulic: Tarnowskiej, Źródłowej i al. Solidarności”. Zadanie 3 -„Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych”.

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

SKANSKA - S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

za cenę brutto: 3 551 561, 66 zł. (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych, 66/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com