Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Pełnienie funkcji Inżyniera Kontaktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn.: Budowa bus-pasów w c
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontaktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn.: Budowa bus-pasów w c Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
24.04.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontaktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn.: Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od ul. Podklasztorej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami".

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

BIURO CONSULTINGOWE Sztorc, Wysocka
"DROKONT" spółka jawna
25-639 Kielce, ul. Malików 150

za cenę brutto: 368 016, 00 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście złotych, 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com