Menu Content/Inhalt
Ul. Szwoleżerów w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
23.04.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Ul. Szwoleżerów w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z.o.o.
25-670 Kielce, ul. Przęsłowa 2a

za cenę brutto: 1 098 863, 34 zł. (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 34/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com