Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
14.04.2014.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowe NET com Grzegorz Czerwiński
ul. Domaniówka 1/1b, 25-413 Kielce

 

za cenę brutto: 24 164, 58 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote, 58/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com