Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Pocieszka i al. Tysiąclecia PP w Kielcach wraz ze wzm
Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Pocieszka i al. Tysiąclecia PP w Kielcach wraz ze wzm Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
28.03.2014.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Pocieszka i al. Tysiąclecia PP w Kielcach wraz ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Skanska S.A.
01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9

 

za cenę brutto: 4 286 812, 25 zł. (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych, 25/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com