Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Drogi serwisowe wzdłuż ulicy Krakowskiej
Drogi serwisowe wzdłuż ulicy Krakowskiej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
25.03.2014.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Drogi serwisowe wzdłuż ulicy Krakowskiej"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Fart" - Sp.z.o.o.
ul. Ściegienego 268A
25-116 Kielce

za cenę brutto: 351 622, 93 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote, 93/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com