Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Roboty budowlano - montażowe dla inwestycji pod nazwą: "Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i
Roboty budowlano - montażowe dla inwestycji pod nazwą: "Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
24.03.2014.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Roboty budowlano - montażowe dla inwestycji pod nazwą: "Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza- Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami"
w tym:
1 zadanie inwestycyjne - polegające na przebudowie ciągów komunikacyjnych ul. Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza -Iwanowa (z wyłączeniem budowy estakady dla autobusów), gdzie inwestorem będzie Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
2 zadanie inwestycyjne - polegające na budowie estakady - gdzie inwestorem będzie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.  

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
"Fart" - Sp.z.o.o.
ul. Ściegienego 268A, 25-116 Kielce

za cenę brutto: 26 997 867, 34 zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych, 34/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com