Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2014 arrow Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej w Kielcach
Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
10.03.2014.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

TRAKT S.A.
(dawniej: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "TRAKT" Sp.z.o.o.)
Górki Szczukowskie 1 k .Kielc
26-065 Piekoszów

za cenę brutto: 328 156, 36 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 36/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 21.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com