Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Kielcach w fabrycznie nowe urządzenia parkingowe
Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Kielcach w fabrycznie nowe urządzenia parkingowe Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
06.12.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Kielcach w fabrycznie nowe urządzenia parkingowe (parkomaty)"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Hectronic Polska Sp. z o.o.
ul. Bór 164
42-200 Częstochowa

 za cenę brutto: 1 899 000, 20 zł. (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złoty 20/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com