Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
22.11.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)."

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum: KLOTOIDA, Bajor Zygmunt, ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
Partner Konsorcjum: Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp.z.o.o.
ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków

za cenę brutto: 134 931, 00 zł. (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com