Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Ul. Kwarciana w Kielcach etap I-Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką
Ul. Kwarciana w Kielcach etap I-Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
31.10.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Ul. Kwarciana w Kielcach etap I-Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Justyna Kozieł
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KODRAIN" Justyna Kozieł
25-655 Kielce, ul. 1-Maja 191

za cenę brutto: 175 299, 45 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 45/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com