Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Al. Solidarn
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Al. Solidarn Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
29.10.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Al. Solidarności (droga krajowa nr 73) w Kielcach"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Maciej Żuchowicz ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie
os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków

za cenę brutto: 49 569, 00 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com