Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Przebudowa ul. Warszawskiej o długości ok. 400.00mb (odcinek od ul. IX Wieków Kielc w kierunku Al.
Przebudowa ul. Warszawskiej o długości ok. 400.00mb (odcinek od ul. IX Wieków Kielc w kierunku Al. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
16.10.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa ul. Warszawskiej o długości ok. 400.00mb (odcinek od ul. IX Wieków Kielc w kierunku Al. 1000 - lecia Państwa Polskiego)"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Skanska - S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

za cenę brutto: 544 166, 30 zł. (słownie: piećset czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 30/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com