Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:,,Ulica Klecka w Kielcach”
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:,,Ulica Klecka w Kielcach” Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
03.09.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: ,,Ulica Klecka w Kielcach”

I - etap budowa pętłi autobusowej przy ul. Kleckiej,
II - etap wzmocnienie nawierzchni ulicy Kleckiej wraz z poboczem na odcinku od ul. Wojska Polskiego do posesji nr 4 położonej przy ul. Kleckiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Klecką.  

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Biuro Projektowe "DROGINF" - Sp.z.o.o.
ul. Witosa 68B, 25-561 Kielce

za cenę brutto: 71 955, 00 zł. (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset piędziesiąt pięć złotych 43/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com