Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn.: Rewitalizacja Miast
Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn.: Rewitalizacja Miast Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
03.09.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn:
"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród-otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego
:
Zadanie 1: Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
Zadanie 2: a)Przebudowa Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
b) Budowa połączenia ul. Krakowskiej z ul. Wojska Polskiego
c) budowa monitoringu wizyjnego

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum firm:
Lider: Marcin Chabinka Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe INMAR
ul. Orzeszkowej 28/21, 25-435 Kielce
Konsorcjant: Piotr Zieliński IG, ul. Witosa 66d, 25-561 Kielce
Konsorcjant: Marek Jakóbkiewicz Nadzory Budowlane-Obsługa Inwestycji MJJ
oś. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce

za cenę brutto: 203 676, 93 zł. (słownie: dwieście trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 93/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com