Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historyczn
Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historyczn Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
29.08.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród-otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego:
Zadanie 1: Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
Zadanie 2: a)Przebudowa Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
b) Budowa połączenia ul. Krakowskiej z ul. Wojska Polskiego
c) budowa monitoringu wizyjnego

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z.o.o.
ul. Przęsłowa 2A,
25-670 Kielce

za cenę brutto: 11 991 904, 68 zł. (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złote 68/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com