Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Budowa kanału deszczowego w ul. Klonowej w Kielcach
Budowa kanału deszczowego w ul. Klonowej w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
28.08.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Budowa kanału deszczowego w ul. Klonowej w Kielcach"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Monika Kuzia
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe "MultiInstal' Monika Kuzia
25-035 Kielce, ul. Marmurowa 1

za cenę brutto: 128 799, 43 zł. (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 43/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com