Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Oświetlenie ulicy Orląt Lwowskich na odcinku od ul. Sikorskiego do drogi wewnętrznej dz. 844/288
Oświetlenie ulicy Orląt Lwowskich na odcinku od ul. Sikorskiego do drogi wewnętrznej dz. 844/288 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
14.08.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych w Kielcach” - etap II

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Sylwester Galus "ELPEX" 
ul. Dolna 2, Przyjmo, 26-085 Miedziana Góra

za cenę brutto: 87 571, 36 zł. (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 36/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com