Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn ,,Budowa zintegrowanych nowoczesn
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn ,,Budowa zintegrowanych nowoczesn Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
12.08.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych w Kielcach” - etap II

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

NEOINVEST Sp.z.o.o.
  25-323 Kielce, ul. Al. Solidarności 34

za cenę brutto: 197 000, 00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com