Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Wykonanie 2 szt. przepustów wraz z rowem odstokowym na potrzeby inwestycji pn: Budowa drogi ...
Wykonanie 2 szt. przepustów wraz z rowem odstokowym na potrzeby inwestycji pn: Budowa drogi ... Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
10.07.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie 2 szt. przepustów wraz z rowem odstokowym na potrzeby inwestycji pn: Budowa wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach. Etap II

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum w składzie
Lider - MURKRAK Sp. z o.o. S.k.
ul. B2 nr 9,
32-086 Węgrzce
Partner - Zygmunt Murdza Zakład Remontowo - Budowlany MURDZAZenon Kubicki
os. XXX-lecia 4/41
  32-200 Miechów

za cenę brutto: 24 576,63 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złote 63/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com