Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ...
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ... Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
08.07.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.  „Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy Cmentarzu Cedzyna w Kielcach

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Zenon Kubicki
Biuro Projektowo - Wykonawcze "DROGI I ULICE" Zenon Kubicki
ul. Romualda 4/67
  25-322 Kielce

za cenę brutto: 96 493, 50 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 50/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com