Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Domki oraz Łopianowa
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Domki oraz Łopianowa Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
20.06.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Domki oraz Łopianowa

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe JAWAL Sp.z.o.o.
ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce

za cenę brutto: 1 819 302, 38 zł. (słownie: jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwa złote 38/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com