Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej” – remont kładki dla pieszych według przekazanej dok
Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej” – remont kładki dla pieszych według przekazanej dok Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
06.06.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej”
– remont kładki dla pieszych według przekazanej dokumentacji projektowej
wraz z dobudową pochylni dla niepełnosprawnych w trybie „zaprojektuj i wybuduj".

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Skanska - S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

za cenę brutto: 1 579 463, 91 zł. (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 91/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com