Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości przejęte pod inwestycję d
Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości przejęte pod inwestycję d Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
20.05.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową pm.: "Ulica Wydryńska w Kielcach"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Joanna Koriat
Wycena Nieruchomości
25-152 Kielce, ul. Szwoleżerów 27

za cenę brutto: 6 795,75  zł. (słownie: sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć zł 75/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com