Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Ulica Jeziorko w Kielcach na odcinku od ul. Na Ługach do działki nr ewid. 402
Ulica Jeziorko w Kielcach na odcinku od ul. Na Ługach do działki nr ewid. 402 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
08.05.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Ulica Jeziorko w Kielcach
na odcinku od ul. Na Ługach do działki nr ewid. 402"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

"TRASBUD" Budownictwo T.Michalski, R. Majchrzyk Sp. Jawna
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn

za cenę brutto: 219 814, 69 zł. (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset czternaście złotych 69/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com