Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Zadanie:1.Zabezpieczenie istniejącej ściany garaży Kielce ul. Żelazna dz.nr ewid. 1/10 do 1/23, Zad
Zadanie:1.Zabezpieczenie istniejącej ściany garaży Kielce ul. Żelazna dz.nr ewid. 1/10 do 1/23, Zad Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
18.04.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Zadanie:1.Zabezpieczenie istniejącej ściany garaży Kielce ul.Żelazna dz.nr ewid. 1/10 do 1/23,

Zadanie:2. Wykonanie kolektora odwadniającego wiadukt drogowy nad ul. Grunwaldzką w ciągu ul Mielczarskiego,

Zadanie:3. Dostosowanie kolorystyki wcześniej wybudowanych tuneli po stronie północnej ul. Grunwaldzkiej do kolorystyki obiektów realizowanych w ramach zadania „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach”.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno -Handlowo - Usługowe
"Jawal" Sp.z.o.o.
ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce

za cenę brutto: 217 934, 20 zł. (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 20/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com