Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną
Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
11.04.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach" - Roboty poprawkowe

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp.z.o.o.
ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

za cenę brutto: 211 850, 50 zł. (słownie: dwieście jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 50/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com